GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Misyon & Vizyon

Misyonumuz

Görsel sanatlar, plastik sanatlar, sinema, fotoğraf ve tasarım alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde kabul gören sanatçı, eğitimci ve akademisyen yetiştiren; yakın çevremizden başlayarak, ülkemizin ve dünyanın sanat sorunlarına gerçekçi, çağdaş ve uygulanabilir çözümler üreten; eğitim çalışmaları, araştırmaları ve sanat etkinlikleri ile ülkemiz sanatının şekillenmesi ve kimlik kazanmasında görüş geliştirip model oluşturan güçlü bir kurum olmak.

Vizyonumuz

Görsel sanatlar, plastik sanatlar, sinema, fotoğraf ve tasarım alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde kabul gören sanatçı, eğitimci ve akademisyen yetiştirmek; yakın çevremizden başlayarak, ülkemizin ve dünyanın sanat sorunlarına gerçekçi, çağdaş ve uygulanabilir çözümler üretmek; eğitim çalışmaları, araştırmaları ve sanat etkinlikleriyle ülkemiz sanatının şekillenmesi ve kimlik kazanmasında görüş geliştirip model oluşturmak.


Ekleme tarihi: 21-11-2018 10:59:26