GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Hakkımızda

Bakanlar kurulunun 25.04.2009 tarihli kararı  ile kurulan fakültemiz, çağdaş eğitim, sanat ve tasarım anlayışını temel alan programlarla, öğrenciler için çok yönlü bir bilgilenme ve kültürlenme alanı yaratmaktadır. Aynı zamanda bazı bölümler için geçerli olan etkin ve zorunlu stajlarla, iş yaşamıyla ilgili deneyim kazanmaları öngörülmektedir. Öte yandan onlara bireysel yeteneklerini geliştirme olanaklarını sunarak, yaratıcı, üretken, sorgulayan, güvenilir, hak ve sorumluluklarının bilincinde, uygar, katılımcı ve paylaşımcı bireyler olarak hayata hazırlanmaları amaçlanmaktadır.

Güzel Sanatlar Fakültesi, Cumhuriyet Yerleşkesi içerisinde 4.000 m2lik bir alana sahiptir. Öğrencilerimiz gerek Ordu şehir merkezine çeşitli toplu taşıma araçlarıyla çok kısa bir sürede ulaşabilmekte gerekse Cumhuriyet Yerleşkesi içerisinde yer alan kütüphane, yurt, yemekhane, kafeterya, kapalı spor salonu, basketbol ve futbol sahaları, tennis kortu, konser ve tiyatro salonları gibi sosyal, kültürel ve sportif etkinlik alanlarından serbestçe faydalanabilmektedirler. Ayrıca Güzel Sanatlar Fakültesi binası içerisinde dekanlık, idari bölümler, öğretim üyesi odaları, derslikler, atölyeler, bilgisayar laboratuvarı, kurgu stüdyosu ve seminer odası bulunmaktadır.

Fakültemiz bünyesinde, öğrencisi bulunan ve halen aktif olarak eğitim-öğretim faaliyetlerine devam eden bölümler ise Sinema ve Televizyon, Heykel, Grafik Tasarım ve Resim bölümleridir. Fakültemizde 13’ü öğretim üyesi, 2 öğretim görevlisi, 10 araştırma görevlisi  olmak üzere toplam 25 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Aktif olarak eğitim-öğretim faaliyetlerine devam eden Radyo,Televizyon ve Sinema, Heykel, Grafik Tasarımı, Resim ve Seramik ve Cam bölümleri haricinde fakültemiz bünyesinde, Geleneksel Türk Sanatları, Fotoğraf, Tekstil ve Moda Tasarımı ile İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümleri kurulmuştur.   


Ekleme tarihi: 20-11-2018 14:16:30 Güncellenme tarihi: 11-08-2022 17:04:58