İletişim Önemli Linkler BİDB Servis

Tarihçemiz

Fakültemiz 25.04.2009 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur.

Üniversitemiz Senatosu'nun kararı ve Yükseköğretim Kurulu'nun 01.10.2009 tarihli onayı ile Fakültemiz bünyesinde şu bölümler kurulmuştur:

Müzik Bölümü, Sahne Sanatları, Resim, Grafik Tasarım, Heykel, Seramik ve Cam, Geleneksel Türk El Sanatları, Fotoğraf, Moda Tasarım, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Fakültemiz bünyesinde Sinema ve Televizyon Bölümü açılması teklifimiz, 23.11.2011 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan kararı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından uygun görülmüş ve Sinema ve Televizyon Bölümü Fakültemizin 11. Bölümü olarak kurulmuştur. Bölüm bölge üniversiteleri arasında tek olma özelliği taşımaktadır.

Sanat alanında yaşanan üniversal akademik eğilimler paralelinde 05.07.201 tarih ve 2012/3449 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı olarak Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi kurulmuştur.

Yeni fakültenin kurulması ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 04.01.2013 tarih ve B.08.6.YÖK.0.72-101.03-75-651 sayılı yazısında belirtilen ve 20.12.2012 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında incelenen karar gereğince 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanun ile değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde bulunan Müzik Bölümü ve ana sanat dalları (Müzik, Kompozisyon, Piyano-Arp-Gitar, Yaylı Sazlar, Müzikoloji) ile Sahne Sanatları Bölümü ve ana sanat dallarının (Tiyatro, Opera, Bale) kapatılmasına karar verilmiş; Fakültemiz Müzik ve Sahne Sanatları Bölümleri asıl yerleri olan Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'ne aktarılmıştır.

2012 sonrası yaşanan gelişmeler neticesinde Fakültemizdeki bölüm ve ana bilim/ana sanat dalları şöyledir.

 

Fotoğraf Bölümü: Fotoğraf Anasanat Dalı

Sinema ve Televizyon Bölümü: Sinema ve Televizyon Anabilim Dalı

Heykel Bölümü: Heykel Anasanat Dalı

Seramik ve Cam Bölümü: Seramik Anasanat Dalı, Cam Anasanat Dalı

Resim Bölümü: Resim Anasanat Dalı

Grafik Tasarım Bölümü: Grafik Anasanat Dalı 

Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü: Tezhip Anasanat Dalı, Eski Yazı Anasanat Dalı,  Halı, Kilim ve Kumaş Desenleri Anasanat Dalı, Eski Çini Onarımı Anasanat Dalı, Cilt Anasanat Dalı

Moda Tasarım Bölümü: Moda Tasarım Anasanat  Dalı

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü: İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anasanat DalıT.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Merkez / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00