GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

STAJ HAKKINDA

ZORUNLU STAJ HAKKINDA

Staj yapacak öğrenci, öncelikle staj kurulunda bulunan bölüm hocalarından onay aldıktan sonra, aşağıda belirtilen formları  doldurarak bölüm başkanlığı ve dekanlığa teslim edilmek üzere bölüm araştırma görevlisine teslim edecektir.

Staj Yönergesi

Staja Başlamadan Önce Teslim Edilmesi Gereken Formlar:

1.Staj Başvuru Formu: 2 adet orjinal, ıslak imzalı ve firma kaşesi vurulmuş olarak düzenlenerek; 1 adet kimlik fotokopisi ve formlara yapıştırılmış vesikalık fotoğraf ile teslim edilmelidir.

2.Staj Kurul Formu: 1 adet doldurularak, staj yapılacak işyerine imzalatılarak düzenlenmelidir.

3.Provizyon Belgesi: E- devlet hesabı üzerinden Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemine girilerek sağlık sigortası durumunu  görüntüleyen belge, çıktısı alınarak teslim edilecektir.

4.Staj Taahhüt Belgesi: 1 adet doldurularak, öğrenci tarafından imza ve tarih atılarak teslim edilmelidir. 

Staja Başlamadan Önce Teslim Edilmesi Gereken Formları İndirmek İçin:

   Staj Başvuru Formu

   Staj Kurul Formu

   Staj Taahhüt Belgesi 

Staj Tamamlandıktan Sonra Teslim Edilmesi Gereken Belgeler:

 1. Staj Takip Çizelgesi: Öğrenci tarafından doldurularak, iş yeri yetkilisine imzalatılacaktır.

 2. İş Yeri Öğrenci Değerlendirme Formu: İşyeri yetkili kişisi tarafından doldurulup imzalanıp, kapalı bir zarf içerisinde  işyeri kaşesi basılmış olarak teslim edilecektir.                  

 3. Öğrenci İş Örnekleri: Staj süresince yapılan çalışmalar bir dosya halinde dijital ya da çıktı alınmış olarak  1. ve 2. maddelerde     belirtilen belgeler ile birlikte teslim edilecektir.                         

Staj Tamamlandıktan Sonra Teslim Edilmesi Gereken Formları İndirmek İçin:

     Staj Takip Çizelgesi

     İş Yeri Öğrenci Değerlendirme Formu 

     Öğrenci İş Örnekleri 

 

 

 

 


Ekleme tarihi: 04-03-2022 11:50:28 Güncellenme tarihi: 04-03-2022 14:11:03