E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis
Anasayfa

Hakkımızda

Üniversitemiz Senatosu'nun kararı ve Yükseköğretim Kurulu'nun 01.10.2009 tarihli

onayı ile kurulan fakültemiz, çağdaş eğitim, sanat ve tasarım anlayışını temel alan

programlarla, öğrenciler için çok yönlü bir bilgilenme ve kültürlenme alanı

yaratmaktadır. Aynı zamanda bazı bölümler için geçerli olan etkin ve zorunlu

stajlarla, iş yaşamıyla ilgili deneyim kazanmaları öngörülmektedir. Öte yandan onlara

bireysel yeteneklerini geliştirme olanaklarını sunarak, yaratıcı, üretken, sorgulayan,

güvenilir, hak ve sorumluluklarının bilincinde, uygar, katılımcı ve paylaşımcı bireyler

olarak hayata hazırlanmaları  amaçlanmaktadır.

 

Güzel Sanatlar Fakültesi, Cumhuriyet Yerleşkesi içerisinde 4.000 m2lik bir alana

sahiptir. Öğrencilerimiz gerek Ordu şehir merkezine çeşitli toplu taşıma araçlarıyla

çok kısa bir sürede ulaşabilmekte gerekse Cumhuriyet Yerleşkesi içerisinde yer alan

kütüphane, yurt, yemekhane, kafeterya, kapalı spor salaonu, basketbol ve futbol

sahaları, tennis kortu, konser ve tiyatro salonları gibi sosyal, kültürel ve sportif

etkinlik alanlarından serbestçe faydalanabilmektedirler. Ayrıca Güzel Sanatlar

Fakültesi binası içerisinde dekanlık, idari bölümler, öğretim üyesi odaları, derslikler,

atölyeler, bilgisayar laboratuvarı, kurgu stüdyosu ve seminer odası bulunmaktadır.

Fakültemiz bünyesinde, öğrencisi bulunan ve halen aktif olarak eğitim-öğretim

faaliyetlerine devam eden bölümler ise Sinema ve Televizyon, Heykel ve Grafik

Tasarımı bölümleridir. Fakültemizde 15’i öğretim üyesi olmak üzere toplam 26

öğretim elemanı görev yapmaktadır.

 

Aktif olarak eğitim-öğretim faaliyetlerine devam eden Sinema ve Televizyon, Heykel

ve Grafik Tasarımı ve Resim bölümleri haricinde fakültemiz bünyesinde Seramik ve

Cam, Geleneksel Türk El Sanatları, Fotoğraf, Moda Tasarımı ile İç Mimarlık ve

Çevre Tasarımı bölümleri kurulmuştur.

 

 

Sinema ve Televizyon Bölümü (Sinema ve Televizyon Anabilim Dalı)

YÖNETİM 

Bölüm Başkanı : Doç. Dr. Mehmet YILMAZ

 

AKADEMİK PERSONEL

Doç. Dr. Mehmet YILMAZ

Doç. Dr. Şermin TAĞ KALAFATOĞLU

Doç.Dr. Cavit YAVUZ

Yrd. Doç. Ufuk UĞUR

Arş. Gör. Çağrı YILMAZ

-------------------------------------------------------

 

Grafik Tasarım Bölümü (Grafik Anasanat Dalı) 

YÖNETİM

Bölüm Başkanı: Yrd.Doç.Dr. Adem YÜCEL

 

AKADEMİK PERSONEL

Yrd.Doç.Dr. Adem YÜCEL

Yrd.Doç.Dr. Aytaç ÖZMUTLU

Öğr.Gör.Hakan ARSLAN

Arş. Gör. Güliz KARADAYI

------------------------------------------------------

 

Heykel Bölümü (Heykel Anasanat Dalı)

YÖNETİM 

Bölüm Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Nihat Sezer SABAHAT

 

AKADEMİK PERSONEL

Yrd. Doç. Dr. Nihat Sezer SABAHAT

Yrd.Doç. Mine DEĞİRMENCİ AYDIN

Arş.Gör. İbrahim ARSLAN

------------------------------------------------------

 

Resim Bölümü (Resim Anasanat Dalı)

YÖNETİM

Bölüm Başkanı: Yrd.Doç. Hatice ÇÖKLÜ

 

 AKADEMİK PERSONEL

Yrd.Doç. Hatice ÇÖKLÜ

Yrd.Doç. Engin ÜMER

Yrd.Doç. Jale Asya KAHRAMAN ÖZYILMAZ

Arş. Gör. Serdar AYDIN

Arş. Gör. Burak YAVUZYILMAZ

Arş. Gör. Kevser AKÇIL

 -------------------------------------------------------

 

Seramik ve Cam Bölümü (Seramik Anasanat Dalı, Cam Anasanat Dalı)

YÖNETİM

Bölüm Başkanı: 

 Yrd.Doç.Dr. Funda ALTIN

AKADEMİK PERSONEL

 

Yrd.Doç.Dr. Funda ALTIN

Arş. Gör. Nihal DERİN COŞKUN

Arş Gör. Fevziye ÖZER

  ------------------------------------------------------

 

Fotoğraf Bölümü (Fotoğraf Anasanat Dalı)

YÖNETİM 

Bölüm Başkan V.:

 

AKADEMİK PERSONEL

Arş. Gör. Gülay DOĞAN

 -------------------------------------------------------

 

 Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü (Tezhip Anasanat Dalı, Eski Yazı Anasanat Dalı,  Halı, Kilim ve Kumaş Desenleri Anasanat Dalı, Eski Çini Onarımı Anasanat Dalı, Cilt Anasanat Dalı)

-öğretim elemanı bulunmamaktadır.-

 -------------------------------------------------------

 

Moda Tasarım Bölümü (Moda Tasarım Anasanat Dalı)

YÖNETİM

 

 -------------------------------------------------------

 

 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü  (İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anasanat Dalı)

 T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Merkez / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı