Hızlı Erişim

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavları

 

T.C.

ORDU ÜNİVERSİTESİ

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

2019–2020 ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI

UYGULAMA ESASLARI

 

 

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

GRAFİK TASARIM BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ KONTENJANI

Kontenjan

Engelli Kontenjan

Genel Kontenjan

36

4

40

 

RESİM BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ KONTENJANI

Kontenjan

Engelli Kontenjan

Genel Kontenjan

18

2

20

 

HEYKEL BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ KONTENJANI

Kontenjan

Engelli Kontenjan

Genel Kontenjan

9

1

10

 

ÖN KAYIT TARİHLERİ

01- 23 Ağustos 2019

SINAV TARİHLERİ VE YERİ

Resim Bölümü

I. aşama sınavı          : 28 Ağustos 2019 tarihinde, saat 09.00’da

II. aşama sınavı         : 28 Ağustos 2019 tarihinde, saat 10.30 ’da

Güzel Sanatlar Fakültesi’nde yapılacaktır.

 

Heykel Bölümü

I. aşama sınavı          : 29 Ağustos 2019 tarihinde, saat 09.00’da

II. aşama sınavı         : 29 Ağustos 2019 tarihinde, saat 10.30’da

Güzel Sanatlar Fakültesi’nde yapılacaktır.

 

Grafik Tasarımı Bölümü

I. aşama sınavı          : 29 Ağustos 2019 tarihinde, saat 14.00’da

II. aşama sınavı         : 29 Ağustos 2019 tarihinde, saat 15.30’da

Güzel Sanatlar Fakültesi’nde yapılacaktır.

SONUÇLARIN DUYURULMASI

30 Ağustos 2019

KESİN KAYITLAR TARİHLERİ

02-05 Eylül 2019

YEDEK LİSTE İLANI

06 Eylül 2019

YEDEK LİSTEDEN KAYIT

09-10 Eylül 2019

*Yedek liste kayıt tarihleri süresinde kontenjanların dolmaması durumunda 11 Eylül 2019 tarihinde mesai saatleri içerisinde yedek listede yer alan adaylardan kayıt yaptırmak üzere başvuru dilekçeleri alınır. Aynı gün değerlendirilen dilekçeler doğrultusunda başvuran adaylar puan üstünlük sıralamasına göre kayıt yapma hakkı kazanır

 

1-ÖN KAYIT KOŞULLARI VE GEREKLİ BELGELER

a)      Ön Kayıt Koşulları

Sınava başvuracak olan tüm lise mezunu adayların, 2019-TYT ye girmiş ve herhangi bir puan türünden en az 150 (yüz elli) puan almış olmaları gerekmektedir (Puanlar ham puandır). ÖSYM’nin yaptığı herhangi bir sınav ile Yükseköğretim Kurumlarına yerleştirilen veya başka Üniversitelerin Özel Yetenek Sınavlarına katılan adaylar da başvurabilirler.

b)     Başvuru İçin Gerekli Belgeler

İnternet başvuruları Fakültemiz ilgili sayfasından yapılacaktır. İnternet üzerinden yapılacak başvurularda adaylardan istenen bilgilerde sorumluluk adaylara aittir. Gerçeğe aykırı beyan durumunda asıl kayıt yapılmayacaktır.

 

Şahsen yapılacak olan başvurularda;

1)      Form dilekçe (ön kayıt dosyasında matbu olarak verilecektir)

2)      2019 yılı ÖSYM Sınav Sonuç Belgesi Çıktısı (Belge iade edilmeyecektir).

3)      Son 6 ay içinde çekilmiş 4,5 x 6 cm boyutlarında Üç adet fotoğraf (Bu fotoğrafın, yüzü açık, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde cepheden çekilmiş olması gerekmektedir. Bilgisayar yazıcı çıktısı ve fotokopi kabul edilmez.

4)      Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi (Kontrol edilip aslı iade edilecektir).

5)      Engelli kontenjanından başvuracak adayların bir üniversite veya tam teşekküllü devlet hastanesinden almış oldukları“ Engelli Sağlık Kurulu Raporu”

 

2-BAŞVURU  

Özel yetenek sınavına başvurular internet üzerinden veya şahsen 01-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Şahsen başvurular Fakültemiz Dekanlığına mesai saatleri içerisinde yapılacaktır. (Şahsen başvurularda Cumartesi - Pazar ve resmi tatil günlerinde kayıt alınmaz.)

 

3- SINAVDA HAZIR BULUNMA ESASLARI

Adayların yukarıda belirtilen sınav gün ve saatlerinde sınavdan 1 saat önce sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

İlan edilen gün ve saatlerde mazereti olsa bile sınava girmeyen adaylar sınav haklarını kaybederler.

Sınavlar ilan edilen saatten önce başlatılamaz. Sınavın ilk 15 dakikasından sonra salona gelen adaylar sınava alınmaz.

 

4-ADAYLARIN SINAVDA BULUNDURMASI GEREKENLER  

  • Ön kayıt sırasında bilgisayardan çıktısı alınacak olan Sınava Giriş Belgesi,
  • Özel kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya geçerli pasaport).
  • Kurşun kalem (HB- 2B)
  • Tükenmez kalem
  • Silgi, kalemtıraş
  • 50×35 cm boyutlarında mukavva veya duralit altlık
  • İki adet kıskaç

Not: Adaylara sınavda kullanacakları kâğıtlar Fakültemizce verilecektir. Adaylar sınav salonuna hiçbir ses ve görüntü kaydedici cihaz, cep telefonu, kamera ve benzeri elektronik aygıtlarla giremez.

 

5- YETENEK SINAVININ UYGULANIŞI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

A-Sınav Yürütme Kurulu

1.      Sınav Yürütme Kurulu sınav salonlarını sınavların işleyişine göre hazırlarlar. Adayların kimlik kontrolünü yaparak sınav salonuna alırlar. Sınavların bitiminde sınav evraklarını, gözetmenlerden tutanakla teslim alır ve dekanlığa teslim eder. Sınav bitiminde fakülte yönetimine bilgi verirler. Değerlendirme esnasında Jüriye yardımcı olurlar.

2.      Gözetmenler sınavla ilgili açıklamaları yapar, adaylara sorusunu verir ve sınavın düzenli işlemesini sağlar.

3.      Sınav kağıtlarındaki isimler, sınav sonunda gözetmen öğretim elemanlarınca kontrol edilerek adayın gözü önünde, kimlik bilgileri görülemeyecek şekilde ve değerlendirme sonunda açılmak üzere yapıştırılır.

 

B- Değerlendirme Jürisi

1.      Fakülte Özel Yetenek Giriş Sınav jürileri Birinci Aşama ve İkinci Aşama Seçme Sınavları jürilerinden oluşur.

2.      Birinci ve İkinci Aşama Seçme Sınavı jürileri, sınavdan bir hafta önce Fakülte yönetim Kurulunca belirlenir.  En az üç asil ve bir yedek öğretim üyesi/görevlisi/doktora veya sanatta yeterliliğini tamamlamış araştırma görevlisinden oluşur. Jüri üyeleri gerekli görüldüğü takdirde her iki sınavda da görevlendirilebilir. Sınav süresinde sınav değerlendirme Jüri Üyelerinin sınav salonuna girmeleri kesinlikle yasaktır.

3.      Bölüm başkanları aynı zamanda jüri başkanlığı görevini yürütür. Bölüm başkanlarının jüri üyesi olmaması durumunda ise jüri üyeleri kendi aralarında yaptıkları değerlendirme sonucunda jüri başkanını seçerler.

4.      Değerlendirme jüri üyeleri: sınavdan bir saat önce toplanarak sınav sorularını dekanlık makamında belirler.

5.      Birinci ve İkinci Aşama Sınav evrakları jüriler tarafından Giriş Sınavları Yürütme Komisyonu Başkanlığınca belirlenen yer ve programa uygun olarak değerlendirilir.

6.      Değerlendirmeler, sınav kâğıtlarının ve çalışmalarının kimlik yerleri açılmadan sonuçlandırılır.

7.      Her bölüm jürisi kendi içerisinde değerlendirmesini yapar. Her bir jüri üyesinin adaylara verdiği 1. ve 2. aşama sınav puanları ve bu puanların ortalamasından elde edilen özel yetenek sınav puanını içeren ıslak imzalı jüri tutanakları, diğer sınav evraklarıyla birlikte tutanak karşılığında jüri başkanı tarafından Giriş Sınavları Yürütme Komisyonu Başkanlığına teslim edilir.

 

C-Sınav Uygulanması

I. Aşama Sınavı:

Resim Bölümü                      :28 Ağustos 2019 saat 09.00’da

Heykel Bölümü                     :29 Ağustos 2019 saat 09.00’da

Grafik Tasarımı Bölümü     : 29 Ağustos 2019 saat 14.00’da

Güzel Sanatlar Fakültesi binasında başlayacaktır.  

1.ve 2. aşama sınavları arasında 15 dakikalık ara verilir. Adaylar bu süre içerisinde sınav salonlarının bulunduğu binayı terk etmemek koşuluyla ihtiyaçlarını karşılayabilirler.

*Herhangi bir nedenle sınav binasını terk eden adaylar tekrar sınav binasına alınmazlar.

I. aşama adayların gözlem ve plastik yetkinliklerini ölçmeye yönelik bir sınavdır. Sınav sorusu sınavdan 1 (bir) saat önce toplanılarak sınav jürisi tarafından oy birliği sonucunda belirlenir. Sınav 35’er dakikalık iki oturumlu olup iki oturum arasında 5 dakikalık ara verilir.

 

II. Aşama Sınavı:

Resim Bölümü                      :28 Ağustos 2019 saat 10.30’da

Heykel Bölümü                     : 29 Ağustos 2019 saat 10.30’da

Grafik Tasarımı Bölümü     : 29 Ağustos 2019 saat 15.30’da

Güzel Sanatlar Fakültesi binasında başlayacaktır.  

 

II. aşama, adayların tasarım becerisinin, yorumlama ve imgelem gücünün, plastik yeterliğinin ölçüldüğü bir sınavdır. Sınav sorusu değerlendirme jürisi tarafından 1 Saat önceden belirlenir. Sınav 90 dakikalık tek oturumla sonuçlanır.

Sınav ile ilgili dikkat edilmesi gereken temel hususlar;

(1)   Sınavlar ilan edilen saatten önce başlatılamaz, sınavın başlamasından sonraki ilk 15 dakikasından sonra adaylar sınav salonuna alınmaz.

(2)   Adaylar, sınav salonunu sınavın başlamasından sonraki ilk 30 dakika içinde terk edemezler.

(3)   Adaylar sınav salonuna hiçbir ses ve görüntü kaydedici cihaz, cep telefonu, kamera ve benzeri elektronik aygıtlarla giremez.

(4)   Sınav sırasında kurallara uymayanlar, sınavın herhangi bir aşamasına katılmayanlar, sınav disiplinini bozanlar, kopya çekenler, kopya çekmeye yeltenenlerin sınavları geçersiz sayılır. Bu durum gözetmen tarafından tutanağa işlenir ve Giriş Sınavları Yürütme Komisyonu Başkanına teslim edilir.

(5)   Sınavın herhangi bir aşamasına katılmayan adaylar için mazeretleri ne olursa olsun, yeni sınav yapılmaz.

(6)   Sınavlarda yoklamalar, sınav giriş belgesi ve fotoğraflı resmi kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport) karşılaştırarak yapılır.

 

D- Sınavın Değerlendirilmesi

 

Sınav kâğıtları değerlendirilmek üzere, dekanlık makamınca değerlendirme jürisine tutanakla teslim edilir.

Sınav değerlendirmeleri aynı gün içerisinde Güzel Sanatlar Fakültesi binasında yapılacaktır.

Birinci ve ikinci aşama sınavlarının her biri 100’er puan üzerinden değerlendirilir. Her iki sınavın ortalaması adayın özel yetenek sınavı puanını belirler. (ÖYSP: 100+100=200 / 2)

Adayların başarılı sayılabilmesi için adayların Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP) 60 ve üstü olmalıdır. 60 ve üstü alamayan adaylar sınavlardan başarısız sayılırlar ve ÖYSP değerlendirme listelerinde yer almazlar.

Sınav komisyonu uygun gördüğü takdirde basın ve halk temsilcilerini gözlemci olarak değerlendirmeye alabilir.

 

I. aşama sınavında adaylar gözlem, kompozisyon, yorumlama, form bilgisi gibi niteliklerini ölçen çizim çalışması yaptırılır. Bu aşamada adayların kompozisyon, oran, form, hareket bilgisi ve çizgi karakteri gibi nitelikleri göz önünde bulundurularak değerlendirme yapılır.

 

II. aşama sınavında adaylara tasarım, algılama, yorumlama becerileri ve imgelem güçlerini ölçen çizim çalışması yaptırılır. Bu aşamada adayların tasarım bilgileri, algılama ve gözlem becerileri, soruyu anlama ve yorumlama, kompozisyon, oran, form, çizgi karakteri gibi niteliklerle birlikte göz önünde bulundurularak değerlendirme yapılır.

 

Adayların aldıkları yerleştirme puanına göre asil öğrenci yedek öğrenci listeleri oluşur. Asıl listede son sırayı aynı puanla paylaşan adaylardan TYT puanı yüksek olan kesin kayıt hakkı kazanır. Yine eşitlik varsa yaşı küçük olan aday kesin kayıt hakkına sahip olur. Yedek liste için de aynı kural geçerlidir. Sınav bitiminde sonuçlar Jüri başkanınca Dekanlığa teslim edilir. Dekanlık sınav sonuçlarını ilan eder.

 

ÖNEMLİ NOT: Sınavlardan aldıkları puanların ortalaması adayın Özel Yetenek Sınav Puanını (ÖYSP) belirler.

 

 

 

 

6-YERLEŞTİRME PUANININ HESAPLANMASI

 

MADDE 19 –

1.      Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP),  Birinci ve İkinci Aşama Seçme Sınavının Uygulama puanının toplamı olup 100+100=200/2 üzerinden hesaplanır.

2.       Adayların ÖYSP’sine; Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP) ve alan kodları ile uyuşması halinde bir mesleğe yönelik program uygulayan liselerden mezun olan adaylara uygulanacak AOBP ek puanı, ÖSYS Başvuru Kılavuzundaki ilgili esaslar çerçevesinde hesaplanarak Yerleştirme Puanı (YP) elde edilir.

3.      Adaylar YP’lerine göre en yüksek puandan başlamak üzere sıralanarak Bölüme yerleştirilir. Kontenjan sayısı kadar yedek ilan edilir.

4.      Bir önceki yıl ÖSYS’de TYT/YKS puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile örgün yükseköğretim programına yerleştirilmiş adayların AOBP’leri ile ilgili katsayılar, ÖSYS Başvuru Kılavuzundaki ilgili maddeye göre uygulanacaktır.

 

 

Puan hesaplama

 

Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puan belli ağırlıklarla çarpılarak toplamı alınacaktır:

a)      ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP)

b)     Ortaöğretim Başarı Puanı

c)      2019-TYT Puanı (TYT-P) (TYT puanlarının en büyüğü)

 

Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) ağırlıklandırmaya girebilmesi için bu puanların standart puanlara çevrilmesi gerekir. ÖYSP’lerin standart puana çevrilmesi için önce ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması hesaplanacak, daha sonra da her aday için aşağıdaki formül kullanılarak ÖYSP Standart Puanı hesaplanacaktır.

 

               

 

Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır. ÖYSP-SP dağılımının ortalaması 50, standart sapması 10’dur.

 

Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme puanı = YP) aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanacaktır.

 

a) Aday aynı alandan geliyorsa (30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır. İlgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar için uygulanmayacaktır.)

YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x TYT-P ) + ( 0,03 x OBP )

b) Aday diğer alanlardan geliyorsa

YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x TYT-P )

 

2018-ÖSYS'de, TYT/YKS puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile örgün yükseköğretim programına yerleştirilmiş adayların ortaöğretim başarı puanları ile ilgili katsayıları yarıya düşürülecektir. Bu kural açık öğretimin kontenjan sınırlaması olan programları için de uygulanacaktır. Sınavsız geçiş ile meslek yüksekokulları veya açık öğretimin kontenjan sınırlaması olmayan programlarına 2018-ÖSYS'de yerleştirilen adaylara bu kural uygulanmayacaktır.

 

MADDE 20 –

1.      Kesin kayıtlar ilan edilen süreler içinde yapılır.

2.      Adaylar sadece bir bölüme kesin kayıt yaptırabilir.

3.       Asil listeden kayıtların sonrasında kontenjanın dolmaması halinde internet üzerinden yedek listeler ilan edilir.

4.      Yedek liste açıklanması durumunda adaylar YP’lerine göre en yüksek puandan başlamak üzere sıralanarak bölüme yerleştirilir.

5.      Yedek liste kayıt tarihleri süresinde kontenjanların dolmaması durumunda kayıt tarihini takip eden günün mesai saatleri içerisinde yedek listede yer alan adayların kayıt yaptırmak üzere başvuru dilekçeleri alınır. Aynı gün değerlendirilen dilekçeler doğrultusunda başvuran adaylar puan üstünlük sıralamasına göre kayıt yapma hakkı kazanır.

6.      Herhangi bir bölüme asil listeden kayıt hakkı kazanan aday, diğer bölümlerde yedek listede olma hakkını kaybetmiş sayılır. 

7.      Asıl listede son sırayı aynı puanla paylaşan adaylardan TYT puanı yüksek olan kesin kayıt hakkı kazanır. Yine eşitlik varsa yaşı küçük olan aday kesin kayıt hakkına sahip olur. Yedek liste için de aynı kural geçerlidir.

8.      Eksik belge ile kayıt yapılmaz.

9.      Süresi içinde kayıt yaptırmayan adaylar haklarını yitirirler.

10.  Boş kalan kontenjanlar doldurulmak zorunda değildir.

11.  Kontenjan sayısı kadar yedek ilan edilir.*

* 10. Maddede yer alan “boş kalan kontenjanlar doldurulmak zorunda değildir.” Hükmünün gerçekleşmesi durumunda 11. madde hükümsüz sayılır.

 

Engelli Adaylar İçin Sınav Koşulları

MADDE 21-

1.      Engelli adaylar (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar) durumlarını bir üniversite veya tam teşekküllü devlet hastanesinden alınmış “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” ile belgelemek kaydı ile özel yetenek sınavlarına engelli kontenjanlarından başvurabilirler.

2.      Ön kayıtlarda “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” bulunmayan adaylar engelli kontenjanından yararlanamazlar.

3.      Adayların ön kayıt başvurusu yapabilmeleri için, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Test’ inden (TYT) en az 100 puan almaları gerekir. Bu adayların puanları sınavın yapıldığı yıl dahil 2 yıl süre ile geçerlidir.

4.      TYT puanları değerlendirmeye katılmadan ve YKS kılavuzunda yer alan formül kullanılmadan hesaplanan özel yetenek sınavı başarı puanı 50 ve üzeri olan adaylar başarı puanına göre engelli asil ve yedek listelerinde yer alır.

5.       Engelli durumu nedeniyle özel bir alet vb. araç gereç ile sınava girecek adaylar durumu ile ilgili gerekçelerini bir dilekçe ile gsf@odu.edu.tr adresine ya da yazılı olarak Dekanlık Makamına dilekçe ile özel yetenek sınavı ön kayıt süresince bildirilmelidir.

6.      Kılavuzda belirtilen ön kayıt, asil kayıt ve yedek kayıt süreleri ile ilgili hükümler engelli adaylar içinde geçerlidir.

7.      Diğer adayların sınav soruları ve aşamaları engelli adaylar içinde geçerlidir. Ancak engelli adaylar, özel salonlarda sınava alınıp diğer adaylardan ayrı değerlendirilir.

8.      Adaylar “Engelli Sağlık Kurulu Raporu’nu yanlarında getirmeden sınava giremezler.

9.       Engelli aday kontenjanları her bölüm kontenjanının %10’u kadardır.

10.  Engelli aday başvurusu olmaması durumunda engelli adaylara ayrılan kontenjan diğer kontenjanla birleştirilir.

 

 


Eklenme Tarihi : 08-08-2019 08:15:56